Posezonowy przegląd techniczny maszyn pozwoli określić powstałe uszkodzenia i stopień zużycia podzespołów. Umożliwi to rozsądne zaplanowanie zakupów części zamiennych i koniecznych remontów.

Podstawa to ład

Pierwszą czynnością przygotowującą maszyny i urządzenia do zimowania jest oczyszczenie lub umycie. Mycie prostszych narzędzi polowych można przeprowadzić bez większych ograniczeń, w wypadku bardziej skomplikowanych maszyn, zwłaszcza samobieżnych, zabieg ten należy wykonywać bardzo ostrożnie. Kombajny do zbioru zielonek lub do zbioru zbóż trzeba dokładnie oczyścić z resztek organicznych: słomy, plew, pyłów, które wchłaniają wilgoć, przez co mogą przyspieszyć korozję. Ponadto resztki pożniwne przyciągają gryzonie stanowiące poważne zagrożenie dla części wykonanych z tworzyw sztucznych. Zwierzęta te mogą spowodować uszkodzenia w instalacji elektrycznej, hydraulicznej, a także elementów mających wpływ na pracę zespołu żniwnego. Po usunięciu wszystkich większych pozostałości trudno dostępne miejsca należy oczyścić, wydmuchując resztki zanieczyszczeń sprężonym powietrzem z kompresora. Przydatny do tego będzie specjalny pistolet do przedmuchu, dzięki któremu unika się osuszania maszyny. Oczyszczenie z resztek roślinnych dotyczy wszystkich zespołów roboczych kombajnu. Wśród takich maszyn, jak: rozsiewacze do nawozów, rozrzutniki obornika, opryskiwacze czy wozy asenizacyjne, konieczne jest usunięcie (m.in. wymycie) resztek nawozów i środków ochrony roślin.

Podczas mycia myjką wysokociśnieniową nie kieruje się strumienia wody bezpośrednio na przewody i urządzenia elektryczne, filtry, łożyska, wlewy paliwa i oleju. Mycie mocno zabrudzonych i zaolejonych powierzchni ułatwi ciepła woda (wiele modeli myjek ma podgrzewacz). Nie zaleca się jednak stosowania środków chemicznych. Trzeba też pamiętać, aby ścieki nie dostały się do gleby. Dobrą praktyką jest zgromadzenie spłuczyn w zbiornikach, w których po jakimś czasie pozostałości olejów i smarów oddzielą się od wody i można będzie je usunąć. Inne rozwiązanie, zgodne z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, to skonstruowanie myjni na podłożu biologicznym.