"Farmer": Czym tak naprawdę jest rolnictwo precyzyjne?

Bogdan Kazimierczak: Rolnictwo precyzyjne to szereg rozwiązań pomagających rolnikom w optymalizacji wykorzystania zasobów, zwiększeniu zysków z produkcji, ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, skróceniu czasu trwania zabiegów agrotechnicznych oraz podwyższeniu komfortu i jakości pracy. W skrócie: pozwala rolnikom wyprodukować więcej niższymi nakładami.

"Farmer": Gdzie znajduje zastosowanie rolnictwo precyzyjne?

B.K.: Technologie rolnictwa precyzyjnego znajdują zastosowanie na przestrzeni całego roku, w prawie każdym zabiegu agrotechnicznym i na każdym etapie wzrostu plonu, tj. od orki czy uprawy, przez siew, nawożenie i oprysk, aż po zbiór. Kluczowym rozwiązaniem jest w tym przypadku system pozycjonowania. John Deere oferuje swoim klientom wiele poziomów dokładności pozycjonowania.

Obecnie wprowadziliśmy do oferty nowy odbiornik StarFire 6000, który zapewnia jeszcze wyższą dokładność prowadzenia maszyny z dokładnością ± 15 cm (SF1), ± 3 cm (SF3) oraz ± 2 cm (RTK). Z ogólnych szacunków wynika, że prawie 70-80 proc. nowych maszyn rolniczych zawiera komponenty rolnictwa precyzyjnego w swoim wyposażeniu. John Deere, w ramach strategii FarmSight, sugeruje, aby każda maszyna o mocy powyżej 150 KM była wyposażona w taki system.

Rolnictwo precyzyjne umożliwia również monitorowanie parametrów pracy maszyny, jej lokalizację, diagnostykę oraz zbieranie informacji o plonie. Dzięki temu rolnictwo precyzyjne znajduje szerokie wykorzystanie w zarządzaniu gospodarstwem: flotą maszyn, zespołem pracowników, podwyższaniem jakości i wielkości plonów.

"Farmer": Czy możemy określić korzyści, jakie rolnictwo precyzyjne przynosi rolnikowi?

B.K.: Niezależnie od rodzaju maszyny, tj. w ciągniku, kombajnie, sieczkarni samobieżnej czy opryskiwaczu samobieżnym, z pomocą przychodzą rolnikom systemy automatycznego prowadzenia satelitarnego, takie jak np: John Deere AutoTrac, zintegrowany wyłącznie z maszynami Johna Deere’a, John Deere AutoTrac Universal, przeznaczony do maszyn obcej marki i starszych modeli Johna Deere’a oraz John Deere AutoTrac Controller, który również może być zintegrowany z maszynami obcej marki i starszymi modelami maszyn Johna Deere’a. Dzięki dokładnej znajomości pozycji maszyny system AutoTrac prowadzi ją przez pole automatycznie, korygując na bieżąco jej tor jazdy. Rozważmy przypadek kombajnu. Dzięki systemowi prowadzenia maszyna porusza się po optymalnym torze, pracując z pełną szerokością roboczą kosy tnącej, co przekłada się na obniżone zużycie paliwa (l/ha) i większą wydajność (ha/h). Ograniczamy jednocześnie ilość zakładek i omijaków, co ponownie podnosi wydajność zabiegu. Co więcej, system prowadzenia pracuje identycznie, niezależnie od pory dnia czy warunków widoczności, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność maszyny. Dodatkowo w przypadku zbioru kukurydzy system John Deere AutoTrac może współpracować z systemem prowadzenia w rzędach John Deere RowSense.