Najodpowiedniejszym terminem jest zbiór kukurydzy w dojrzałości ciastowatej do pełnej, gdy rośliny zawierają 27–32 proc. suchej masy, a udział kolb w suchej masie wynosi ponad 40 proc. W praktyce uzyskanie takich parametrów bywa trudne. Określenie technicznej dojrzałości w kukurydzy kiszonkowej powinno uwzględniać nie tylko zawartość suchej masy w ziarnie i kolbach, ale również wilgotność liści, łodyg i udział kolb. W warunkach, kiedy każda roślina ma kolbę, a ich rozwój przebiega prawidłowo, zbiór powinien nastąpić nie wcześniej niż na początku dojrzałości woskowej ziarna. Późniejszy stwarza dodatkowe koszty, bo rosną wymagania odnośnie dokładności i jakości rozdrobnienia.

Kukurydza na kiszonkę musi być zebrana przed pierwszymi jesiennymi przymrozkami. Dokładne rozdrobienie jest istotne przy zbiorze w dojrzałości pełnej, nie ma natomiast większego wpływu na jakość kiszonki i wielkość strat kukurydzy zebranej np. w dojrzałości mleczno-woskowej. Posiadając sieczkarnię o słabej dokładności rozdrobnienia, lepiej zebrać kukurydzę wcześniej. Długość sieczki z kukurydzy powinna wynosić poniżej 10 mm, a ziarno rozdrobnione przez zgniatacze ziarna (corn croker).

Rodzaj sieczkarni
Do zbioru kukurydzy na kiszonkę stosowane są silosokombajny. Budowane są one jako zawieszane, półzawieszane, przyczepiane i samojezdne. Sieczkarnie zbierające zawieszane, najczęściej jednorzędowe o przepustowości do mniej więcej 35 t/h, współpracują z ciągnikami o mocy 40 kW. Ich zaleta to dobra jakość pracy, możliwość zbioru kukurydzy sianej przy dowolnej szerokości międzyrzędzi. Jednorzędowe sieczkarnie zawieszane z boku ciągnika ułatwiają prowadzenie zwartego agregatu ciągnik – maszyna, gdyż zespół tnący znajduje się na linii operatora. Wpływa to również na zmniejszenie strat powodowanych przez przygniatanie roślin, zwłaszcza tych, które są pochylone lub wyległe. Sieczkarnie zaczepiane o przepustowości do mniej więcej 60 t/h mają zapotrzebowanie mocy ok. 80 kW. Są to maszyny uniwersalne (poza kukurydzą na kiszonki), mogą być wykorzystane do zbioru zielonek przewiędniętych, słomy. Prowadzenie trzyrzędowej sieczkarni przyczepianej jest trudniejsze.

Kombajn kukurydziany