Dzisiaj 20 nowych samochodów emituje taką ilość spalin jak jeden pojazd z lat siedemdziesiątych! W ciągu ostatnich 25 lat poziom tlenku azotu i emisje cząstek stałych obniżono o 90 proc. – podaje na swojej stronie internetowej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Zanieczyszczenia pod kontrolą
Przepisy prawne Unii Europejskiej dopuszczają do homologacji, a tym samym do sprzedaży na terenie Wspólnoty tylko te silniki, które ściśle spełniają normy zawarte w dyrektywach dotyczących ograniczenia emisji spalin. W prawodawstwie określone zostały związki, których zawartość nie może zostać przekroczona. Są to: tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, a w wypadku silników wysokoprężnych – dodatkowo zawartość cząstek stałych (sadzy). Kolejne, bardziej wymagające normy wprowadzane są co kilka lat począwszy od 1998 r. i zostały określone jako Etapy (Stages). Do tej pory wyznaczono 5 Etapów (I, II, IIIa, IIIb, IV). Często wśród danych technicznych silnika możemy spotkać dodatkowe określenie poziomów norm spalin pod nazwą Tier. Jest to jednostka stosowana przez EPA (U.S. Environmental Protection Agency) i stanowi amerykański odpowiednik norm UE. Stosowany jest on także dość często dla maszyn pochodzących ze starego kontynentu. Czterostopniowa skala tej jednostki w znacznej części pokrywa się z europejską.

Nowoczesna turbosprężarka

Autor: K. Hołownia

Opis: Nowoczesna turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek.

Wprowadzenie w życie kolejnego poziomu emisji spalin uzależnione jest również od mocy silnika. Większość ciągników, tj. w kategoriach mocy 19–37 kW i 130–560 kW, objęto normą spalin określoną w Etapie IIIa. Tego wymogu nie mają natomiast jeszcze ciągniki o mocy 37–75 kW, ale już tylko do końca 2007 r. Przepisy nakładają bowiem na producentów tych silników od początku 2008 r. obowiązek spełnienia normy IIIa. Największe starania muszą czynić producenci ciągników dużej mocy, ponieważ dla tych maszyn kolejne wymogi co do emisji spalin wprowadzane są szybciej niż dla pozostałych. I tak ciągniki o mocy 130–560 kW jako pierwsze będą musiały wejść w Etap IIIb, tj. już od 1 stycznia 2010 r. Kolejnymi będą maszyny z jednostkami napędowymi 56–130 kW.