Ustawa o Ochronie Roślin Uprawnych nakłada na wszystkich posiadaczy sprzętu do ochrony roślin obowiązek cyklicznego (3-letniego) badania technicznego aparatury. Brak dokumentu poświadczającego ważne badanie może skutkować karą w postaci mandatu nałożonego przez inspektora PIORiN (mandat karny w wysokości od 50 do 500 zł). Przed wizytą w stacji kontroli opryskiwaczy trzeba dokładnie przygotować opryskiwacz do czynności diagnostycznych, bo tylko w takim przypadku badanie przebiega sprawnie. Pozostawienie opryskiwacza diagnostom w stacji, by wykonali za nas niezbędne czynności obsługowe i naprawcze jest możliwe, ale wiąże się z zapłatą rachunku odpowiedniej wysokości. A cała procedura przygotowania nie jest aż tak skomplikowana, by nie można było poradzić sobie z nią samemu.

KROK 1: UMYJ OPRYSKIWACZ

Opryskiwacz należy dokładnie umyć z zewnątrz i od wewnątrz, o ile czynność nie została wykonana po sezonie. Przy myciu zewnętrznym zadbajmy o dokładne umycie pompy, która często bywa zabrudzona mieszaniną wyciekającego oleju i błota. Sprawę zwykle załatwia użycie myjki wysokociśnieniowej ze środkiem ułatwiającym rozpuszczanie tłuszczu. Następnie przystępujemy do mycia wnętrza zbiornika. Na ściankach i dnie gromadzą się osady z resztek środków chemicznych i gdy użytkownik opryskiwacza zapomina o dokładnym płukaniu po każdym zabiegu, na powierzchniach wewnętrznych zbiornika tworzy się warstwa trudna do usunięcia za pomocą zwykłych metod. Tutaj również mogą pomóc delikatny detergent i woda (dobrze, jeśli jest ciepła) z myjki wysokociśnieniowej.

Na koniec płuczemy przez ok. 10 minut cały opryskiwacz, łącznie z belkami polowymi (bez założonych rozpylaczy). Dalej opryskiwacz napełniamy wodą w ilości ok. 150 l. Podczas tej czynności możemy zdiagnozować wycieki ze złączy hydraulicznych, pękniętych lub uszkodzonych węży.

KROK 2: SPRAWDŹ ZBIORNIK

Przede wszystkim musimy sprawdzić szczelność zbiornika. Jeżeli stwierdzimy jakiekolwiek przecieki, powstałe na przykład w wyniku przypadkowych uszkodzeń mechanicznych lub w miejscach zgrzewów, należy je zakleić np. za pomocą klejów do tworzyw sztucznych. Polietylenowe zbiorniki można również pospawać (tzw. spawanie plastiku). Gdy nieszczelności występują na przyłączach przewodu ssącego, mieszadła hydraulicznego, zaworu spustowego, sprawdzamy stan uszczelek i w razie potrzeby wymieniamy na nowe. Można też uszczelkę posmarować elastycznym uszczelniaczem silikonowym i dokładnie przykręcić do zbiornika. Warto przy tym sprawdzić szczelność pokrywy zbiornika oraz działanie odpowietrznika.