W ostatnich latach zmieniają się zalecenia co do sposobu wykonywania orki przedzimowej. Poprzednio uważano, że rola po takiej orce powinna być mocno wyskibiona, aby zatrzymać jak najwięcej śniegu i wystawić glebę na strukturotwórcze działanie mrozu. Tak nierówna gleba zatrzymywała jednak śnieg, a później także wodę w nierównomierny sposób – w zagłębieniach było jej więcej, a na grzbietach bruzd niewiele. Z tego powodu ziemia ogrzewała się wiosną nierównomiernie, nierówne były wschody roślin, co jest wyjątkowo ważne przy siewach punktowych, np. buraków cukrowych. Dlatego orkę przedzimową najlepiej jest wykonać za pomocą pługa obracalnego lub wahadłowego, który pozostawi pole wyrównane. Różnice wysokości między grzbietami skib a zagłębieniami nie powinny przekraczać 4–6 cm. Przy stosowaniu pługów obracalnych lub wahadłowych można zwiększyć wydajność pracy o 10–15 proc. (mniej czasu zużywa się na nawroty), przy jednoczesnym zaoszczędzeniu zużyciu paliwa.

Jeśli powierzchnia pola po orce jest bardzo nierówna, należy ją jeszcze przed zimą, podczas suchej pogody, wyrównać agregatem uprawowym. Zabieg taki można wykonać także zimą, gdy tylko będą ku temu sprzyjające warunki. Tylko w ten sposób wiosną można zapewnić wszystkim nasionom jednakowe warunki do kiełkowania.

Orka dla zdrowia
Termin i sposób wykonania orki ma duży wpływ na rozwój szkodników i chorób roślin. Na przykład wczesna i głęboka orka przedzimowa ogranicza występowanie błyszczki jarzynówki, drutowców, leni, ryjkowcowatych, rolnic i zmienników. Opóźnianie i spłycanie orek przedzimowych powoduje natomiast zakłócenia stosunków wodno-powietrznych w glebie i stwarza korzystne warunki do rozwoju wielu chorób buraków: zgorzeli siewek, guzowatości korzeni, zgnilizny bakteryjnej, parcha pierścieniowego i zwykłego.
Co roku głębokość orki powinna być inna, aby nie dopuścić do powstania podeszwy płużnej. Jeśli jednak już powstanie, należy ją zniszczyć za pomocą głęboszowania, które ma także korzystny wpływ na zdrowotność roślin. Poprzez napowietrzenie gleby i niszczenie podeszwy płużnej można ograniczyć występowanie zgnilizn korzeni buraków. Głęboszowanie wykonuje się na 10–15 cm poniżej podeszwy. Gdy nie można użyć głębosza, warto zastosować podczas orki przedzimowej zapomniane już pogłębiacze.