Amazone jest jak dotychczas jedynym producentem rozsiewaczy nawozów, który obok klasycznych tabeli rozsiewu oraz serwisu nawozowego online oddał swoim klientom także odpowiednią aplikację na smartfona.

Aplikacja jest bezpłatna i jest dostępna jest dla systemu operacyjnego Apple iOS oraz Android. Korzystanie z niej daje wiele korzyści, m.in. dane są aktua-lizowane na bieżąco, użytkownik może wszędzie sprawdzić przez smartfon aktualne wartości nastawów otwarcia zasuw roboczych (dawki) oraz ustawie-nia łopatek rozsiewających (szerokości roboczej), bez konieczności posiadania tabeli rozsiewu, względnie korzystając z komputera osobistego.

Pierwszym krokiem jest instalacja aplikacji na smartfon co trwa kilka minut. Po wykonaniu tej czynności wszystkie wartości regulacji będą już dostępne i mogą być regularnie synchronizowane. Do ustawienia rozsiewacza nawozów użytkownik wybiera przez swój smartfon odpowiedni nawóz ze stale aktuali-zowanej listy, podaje dawkę rozsiewu, prędkość jazdy, szerokość roboczą i może natychmiast odczytać nastawy wymagane dla swojego rozsiewacza. Gdy posiada połączenie online, może także otrzymać obraz odpowiedniego nawozu.

Podobał się artykuł? Podziel się!