Zanim zawiesi się pług na ramionach podnośnika, trzeba odpowiednio przygotować ciągnik, który powinien tworzyć z pługiem zwarty agregat. Przeguby dolnych cięgieł trójpunktowego układu zawieszenia ciągnika należy za pomocą wieszaków ustawić na jednakowej wysokości od podłoża. Przestawiając wieszaki do tyłu zmniejsza się obciążenie układu hydraulicznego ciągnika. Odpowiednie ustawienie wieszaków powinno umożliwiać opuszczanie dolnych cięgieł na około 20 cm poniżej osi zawieszenia pługa (dla wymaganej głębokości pracy pługa), a jednocześnie zapewniać wystarczającą wysokość podnoszenia cięgieł do transportu i obrotu pługa obracalnego. Należy też wyregulować łańcuchy ograniczające dolne cięgła ciągnika tak, aby pług w czasie pracy mógł się łatwo odchylać na boki. Podczas transportu pługa swoboda przemieszczania się cięgieł dolnych musi być natomiast znacznie ograniczona – pług nie może się wychylać i wchodzić w kolizję z kołami ciągnika, głównie ze względu bezpieczeństwa ruchu.

Rozstaw kół ciągnika należy dostosować do szerokości pierwszej skiby danego typu pługa. Rozstaw kół przednich nie może być przy tym mniejszy od rozstawu kół tylnych. Przeciwnie, może być nawet nieco szerszy, mierząc od wewnątrz, do około 10 cm. Kontroli wymaga ciśnienie powietrza w ogumieniu i stan bieżnika.

Podstawowym warunkiem prawidłowej pracy każdego pługa jest jego wypoziomowanie w kierunku podłużnym i poprzecznym. Rama dobrze ustawionego pługa powinna być podczas orki równoległa do pola. Regulacji podłużnej dokonuje się za pomocą łącznika górnego, który można skracać lub wydłużać. Równoległe ułożenie ramy można na równym polu skontrolować za pomocą poziomicy. Przy zmianie głębokości orki ustawienie ramy pługa wymaga każdorazowo kontroli. Jednym ze wskaźników prawidłowego ustawienia pługa jest położenie łącznika górnego. Podczas orki musi on znajdować się idealnie w osi ciągnika. Można to łatwo skontrolować, patrząc na łącznik z kabiny ciągnika. W kierunku poprzecznym pług zagonowy poziomuje się prawym wieszakiem układu zawieszenia, którego długość zależy od głębokości orki, albo śrubą zderzakową lub nakrętką na siłowniku w pługach obracalnych. Po wyregulowaniu pługa grządziele korpusów powinny być prostopadłe do terenu. Można to sprawdzić, patrząc od tyłu na zagłębiony pług. Przy optymalnym połączeniu pługa z ciągnikiem punkt przecięcia się prostych wychodzących z cięgieł dolnych i łącznika górnego powinien znajdować się w pobliżu przedniej osi ciągnika, co można ocenić patrząc z boku. Złe wypoziomowanie pługa powoduje, że korpusy pracują na różnej głębokości i niejednakowo odkładają skiby.