Fakt zainstalowania w gospodarstwie zbiornika na gnojowicę, a tym samym spełnienia formalnego wymogu prowadzenia produkcji zwierzęcej, może być bezsprzecznie źródłem dobrego samopoczucia i komfortu. Komfortu odczuwanego tym bardziej zimą, gdy działania w wielu nowoczesnych, bezściołowych oborach i chlewniach sprowadzają się do automatycznego gromadzenia odchodów w zbiorniku na gnojowicę, przy współudziale samospływu lub przenośników zgarniających. Ale zima się kończy i czas pomyśleć o tym, jak i czym opróżnić zbiornik lub zbiorniki z gnojowicą.

Warstwy gnojowicy
W czasie przechowywania gnojowicy dochodzi do jej stopniowego rozwarstwiania. Przejawia się to tym, że na dnie zbiornika osiadają najcięższe cząstki tworzące warstwę osadu. Nad osadem gromadzi się warstwa płynna. Zjawisko rozwarstwiania jest szczególnie istotne z punktu widzenia skuteczności działania pomp do gnojowicy. Wysoką skuteczność pracy pomp osiąga się w przypadku wcześniejszego ujednorodnienia, czyli dokładnego wymieszania masy gnojowicy, po którym można ją dopiero przepompować do wozu asenizacyjnego.

Czynników uzasadniających homogenizację, czyli ujednorodnienie gnojowicy jest zresztą więcej. Warto wspomnieć, że poszczególne warstwy wytrącające się w trakcie przechowywania w zbiorniku znacznie różnią się nie tylko zawartością suchej masy, ale i ilością składników mineralnych, mikroelementów i popiołu. A to nie pozostaje bez wpływu na ocenę wartości gnojowicy jako nawozu naturalnego w produkcji roślinnej.

Bogactwo pomp
Do przepompowywania gnojowicy ze zbiornika magazynującego można wykorzystać wiele specjalistycznych rozwiązań, w szerokim zakresie oferowanych na krajowym rynku. To znacznie ułatwia ich precyzyjny dobór do szczególnych wymagań stawianych przez gospodarstwo wyspecjalizowane w chowie bydła mlecznego lub świń. Dużo oferowanych na rynku modeli urządzeń skłania do wyodrębnienia kryteriów, którymi warto się kierować przy wyborze określonej opcji urządzenia technicznego.

Podstawowy podział urządzeń przystosowanych do opróżniania zbiornika na gnojowicę uwzględnia dwie opcje: specjalistyczne pompy stacjonarne lub niestacjonarne przystosowane do pracy w zbiorniku lub na zewnątrz zbiornika z gnojowicą, a także pompy wchodzące bezpośrednio w skład instalacji wozów asenizacyjnych.