Wymiana oleju w silniku wydaje się banalną czynnością, którą wystarczy wykonać raz na jakiś czas i wszystko jest w porządku. Niestety, problem w tym, że wielu rolników popełnia przy tym błędy, robiąc to zbyt rzadko lub stosując nieodpowiednie środki smarne. Czasami wynika to z niewiedzy i braku wyobraźni, a czasami ze względów ekonomicznych. Tyle tylko, że oszczędzanie na oleju w dłuższej perspektywie nie może się opłacać, gdyż powoduje skrócenie żywotności jednostki napędowej - jej naprawa lub wymiana wiąże się z nieporównywalnie wysokimi kosztami.

Częstotliwość wymiany oleju

Olej silnikowy przechowywany w oryginalnych pojemnikach nie zmienia swoich właściwości nawet po kilku latach. Jednak pracując w silniku, może się kwalifikować do wymiany już po 200 mth, czyli w przypadku niektórych gospodarstw kilka razy w roku. Przyczyną tego jest złożony proces, zwany ogólnie starzeniem. Pod wpływem kontaktu z bardzo rozgrzanymi częściami silnika (temperatury sięgają 700-900oC) olej ulega stopniowej degradacji, zmieniając swoje właściwości chemiczne. Wynika to z zużywania się dodatków uszlachetniających, m.in. dyspergująco-myjących, antykorozyjnych, podwyższających odporność na utlenianie i antypiennych.

Poza tym olej jest nie tylko środkiem smarnym, ale też utrzymuje silnik w czystości, wchłaniając zanieczyszczenia i następnie przenosząc je do filtra oleju. Powstają one m.in. w wyniku przedostawania się spalin do skrzyni korbowej, a zawarte w nich cząstki stałe (sadza) odkładają się w oleju. Stąd bierze się jego czarne zabarwienie. Proces ten jest tym bardziej intensywny, im mocniej wyeksploatowany jest silnik.

Inne zanieczyszczenia to m.in. efekt ścierania się współpracujących ze sobą części metalowych silnika. Gdyby nie okresowa wymiana oleju, wszystkie opiłki, sadza itp. zalegałyby w silniku, powodując nie tylko pogorszenie właściwości fizycznych oleju, ale też zatykanie kanałów układu smarowania i zakłócenia w bilansie cieplnym. Warto też zauważyć, że w niektórych najnowszych silnikach również paliwo (chwilowo wtryskiwane do cylindrów w bogatej dawce) przedostaje się do skrzyni korbowej, rozrzedzając olej. Tak więc konieczność jego wymiany jest bezdyskusyjna.

Ważna klasyfikacja