Aby efekty wapnowania służyły poprawie i utrzymaniu określonych cech gleby, wymaga to użycia sprzętu technicznego o wysokiej jakości działania. 

Techniczne rozwiązania
Charakterystyczną cechą przyczepianych rozsiewaczy do wapna są duże skrzynie ładunkowe, mieszczące na ogół 2–3 do nawet kilkunastu ton masy. Maszyny są wyposażane najczęściej w taśmowy, rzadziej łańcuchowy, przenośnik podłogowy z regulowaną (w sposób ciągły lub stopniowy) prędkością przesuwu. Pozwala to również w niewielkim zakresie, oprócz przesuwania nawozu w kierunku tarcz rozsiewających, na różnicowanie ilości nawozu dostarczanego do tarcz, co przekłada się na zmianę dawki rozprowadzanej na polu. Podstawowy zespół przeznaczony do regulacji dawki nawozu rozsiewanego przez maszynę to zespół zasuw w otworach wylotowych, które pośredniczą w przepływie masy na tarcze rozsiewające.

Zespół tarcz rozsiewających jest napędzany mechanicznie – od wałka odbioru mocy ciągnika, lub hydraulicznie – przy wykorzystaniu silnika hydraulicznego. Tarcze nie są zresztą jedynym rozwiązaniem przeznaczonym do rozprowadzania nawozu. Do tego celu w niektórych modelach mogą być również przeznaczone specjalne dozowniki rozmieszczone na belce polowej.

Różne rozwiązania znalazły miejsce także w napędzie przenośnika podłogowego w typowych rozsiewaczach przyczepianych. Napęd może pochodzić od wałka odbioru mocy za pośrednictwem skrzyni przekładniowej lub jest przekazywany przez silnik hydrauliczny, zasilany z własnej hydrauliki maszyny bądź hydrauliki ciągnika. Niezależnie od tych rozwiązań najbardziej rozpowszechnioną formą napędu przenośnika podłogowego w rozsiewaczu przyczepianym jest jednak wykorzystanie specjalnego koła ostrogowego pośredniczącego w przekazaniu napędu bezpośrednio z jednego z kół jezdnych maszyny. Pośredniczące koło ostrogowe, którego położenie i docisk do koła jezdnego są najczęściej regulowane siłownikiem hydraulicznym, pozwala na pełną synchronizację prędkości przesuwu przenośnika podłogowego z prędkością jazdy maszyny. W efekcie ilość nawozu dostarczanego do tarcz jest ściśle powiązana z roboczą prędkością jazdy, co przekłada się na utrzymanie jednakowej dawki nawozu na całym polu.