Wielkość strat całkowitych w technologii zbioru zbóż kombajnami zależy od strat: h biologicznych (kłosy złamane, samoosyp, ziarno porośnięte) h powodowanych kombajnem (kłosy obcięte, ziarno osypane, straty młocarni, wytrząsaczy, czyszczenia, ziarno uszkodzone) h powstałych w czasie transportu i przeładunku h podczas konserwacji i przechowywania.

Łączna wartość strat może niekiedy przekraczać 10 proc. plonu. Całkowite wyeliminowanie strat ziarna przy zbiorze zbóż kombajnami jest niemożliwe, ale udaje się je ograniczyć je do dopuszczalnej wartości poniżej 2 proc. Odpowiednie regulacje mechanizmów kombajnu pozwalają na pewne ich zmniejszenie. W tym celu należy dokonać zmiany nastawów regulacyjnych zespołów roboczych lub parametrów pracy kombajnu. Właściwe wykorzystanie zakresu regulacji zespołów roboczych kombajnu zbożowego jest podstawowym warunkiem jego prawidłowej eksploatacji. Dotyczy to kontroli czystości ziaren w zbiorniku (powyżej 97 proc.), ich uszkodzenia (poniżej 2 proc.) i strat ziaren powodowanych przez żniwiarkę kombajnu (ziarna luzem, kłosy ścięte i nieścięte – 0,5 proc.) oraz strat powodowanych przez młocarnię kombajnu (niedomłot, na wytrząsaczach oraz plewach i zgoninach – 1,5 proc.). Poniższe zestawienie powinno ułatwić rozpoznanie przyczyn powstałych strat.

Obserwacja: Zboże nie jest ścinane lub jest ścinane częściowo.
Przyczyny: - zużyte lub uszkodzone nożyki albo stalki (sprawdzić odległości – prześwity – między nożykami a stalkami – zaobserwowane prześwity usunąć, odpowiednio doginając palce lub ustawić odpowiednio przyciski) h listwy nożowe stępione lub zużyte (nożyki szlifować, ostrzyć, lub wymienić, kontrolować skok listwy nożowej, sprawdzić, czy nożyki pokrywają się z palcami w skrajnych położeniach) - niewłaściwie dobrane ustawienia i prędkość obwodowa nagarniacza w stosunku do zespołu tnącego.

Obserwacja: Gromadzenie się ściętego zboża przed podajnikiem ślimakowo-palcowym.
Przyczyny : - nagarniacz ustawiony zbyt wysoko, - nagarniacz wysunięty za bardzo do przodu.

Obserwacja: Nawijanie się ściętego zboża na nagarniacz.
Przyczyny : - prędkość obrotowa nagarniacza zbyt duża h palce nagarniacza źle ustawione.