System montowany jako wyposażenie opcjonalne siewników pneumatycznych Aerosem przeznaczony jest do wysiewu kukurydzy z przeznaczeniem zarówno na ziarno jak i kiszonkę. Do głównych korzyści z zastosowania rozwiązania wg. producenta należy przede wszystkim wzrost plonowania do 10 proc. oraz zoptymalizowanie wydajności siewu dzięki możliwości zwiększenia prędkości jazdy.

Ponadto podczas pracy można zastosować podsiew trawy lub nawozu. W Polsce to jeszcze stosunkowo mało popularne rozwiązanie, ale wiele zachodnich gospodarstw korzysta już z takiego rodzaju wysiewu.

Kolejną korzyścią jaką można odnieść stosując Duplex Seed jest to brak konieczności zakupu oddzielnego siewnika do kukurydzy i lepsze wykorzystanie jednej maszyny, która może pracować przez dłuższy okres  w roku.

Dla potwierdzenia swojej tezy o wzroście wydajności firma Pöttinger przytacza test siewnika Aerosem PCS Duplex Seed, który został przeprowadzony przez naukowców Uniwersytetu Zasobów Naturalnych w Wiedniu.

Przeprowadzone przez naukowców próby pokazały następujące wyniki: w przypadku siewu kukurydzy na kiszonkę plon może wzrosnąć do 11 proc., natomiast przy siewie kukurydzy na ziarno o około 8 proc. Dodatkowo dla potwierdzenia skuteczności takiego rodzaju siewu przeprowadzono również w 2016 r. wielkoobszarowe testy polowe w Austrii, Niemczech i na Węgrzech.

Z czego wynika wzrost plonowania? Podwójny rząd stwarza roślinie dużo lepsze warunki przestrzenne do wzrostu, dzięki czemu zapewnia roślinom lepszy dostęp do światła, wody i substancji odżywczych. Zwiększenie odstępu między ziarnami powoduje także ograniczenie konkurencyjności, a tym samym stwarza warunki do lepszego rozwoju systemu korzeniowego.

Duży wpływ na ten proces ma również odłożenie pasów nawozu na boki, co stymuluje przestrzenny rozrost korzeni. Ponadto cała populacja roślinna w wyniku mniejszego wzajemnego zacieniania się roślin może bardziej korzystać ze słońca. W konsekwencji czego proces fotosyntezy jest efektywniejszy.

Dzięki większym odstępom między roślinami także faza dojrzewania przebiega lepiej, a zbierany plon charakteryzuje się niższą wilgotnością – przede wszystkim w kukurydzy na ziarno. W porównaniu z rzędem pojedynczym istnieje też mniejsze ryzyko powstania erozji wskutek optymalnego rozłożenia roślin w przestrzeni. Według badań, za sprawą podwójnego rzędu osiągane jest lepsze zacienienie gleby, co dodatkowo ogranicza straty wody do 10 proc.

Kolejną korzyścią stosowania siewu podwójnego Duplex Seed jest wg. producenta także zwiększenie wydajności siewnika o nawet 25 proc. a to za sprawą możliwości znacznego zwiększenia prędkości jazdy (nawet o 10 km/h), co dla przykładu może dawać dodatkowo dwa hektary na godzinę przy wykorzystaniu siewnika z czterema podwójnymi rzędami o szerokości roboczej wynoszącej 3 m.

System Duplex Seed może być wyposażeniem siewników Pöttinger Aerosem 3002 PCS Duplex Seed 4/75, Aerosem 3502 PCS Duplex Seed 5/75 oraz Aerosem 4002 PCS Duplex Seed 5/75.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!