Podczas tegorocznej imprezy, przebiegającej pod hasłem „Mazowiecka wieś – przedsiębiorcza i innowacyjna”, zaprezentowano najnowocześniejszy sprzęt i technologie, nawozy, herbicydy i metody upraw, nowe mieszanki pasz oraz środki ochrony roślin.

Środki do produkcji rolnej i potrzebne rolnikom urządzenia oferowało 50 firm, maszyny rolnicze – kolejnych 36, pasze i koncentraty – 20. Własne ekspozycje wystawiło 66 firm ogrodniczych oraz 57 instytucji działających na rzecz rolnictwa. Ponadto publiczności zaprezentowało się 9 grup producenckich, 9 gospodarstw ekologicznych i 9 wystawców drobnego inwentarza.

Dopisali również rękodzielnicy – na wystawie obecnych było ich aż 24. Tradycyjnie rolnicy korzystali z obecności doradców wielu firm, w tym: MRiRW, ARiMR, ANR, ARR, KRUS.

Podczas XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych nadano tytuły czempiona najlepszym krowom, jałówkom hodowlanym i cieliczkom. Wzięło w niej udział 53 hodowców bydła.

Zanim oficjalnie otwarto wystawę, w budynku stadionu przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach odbyła się konferencja pt. „PROW na lata 2014-2020 szansą dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego”. Prelegenci omówili m.in. zagadnienia związane z modernizacją gospodarstw rolnych, restrukturyzacją małych gospodarstw, premiami dla młodych rolników, dopłatami bezpośrednimi i płatnościami rolnośrodowiskowymi. Dla około 100 uczestników przygotowano materiały informacyjne w postaci broszur oraz rozporządzeń z działań cieszących się największym zainteresowaniem.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali wspólnie Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Wojciech Kudelski - prezydent Siedlec.

W tym roku znacznie poszerzyła się oferta naukowa targów i to nie tylko dzięki konferencji. W pawilonie „Nauka polska a innowacje w rolnictwie” zaprezentowały się znakomite instytuty - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Radzików, Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Urządzono tam również stoisko informacyjne „Utylizacji opakowań po środkach chemicznych” oraz wystawę płodów rolnych i wystawą ogrodniczą, na której zaprezentowano różne odmiany zbóż, ziemniaków oraz popularnych owoców i warzyw.

Kolejny, znajdujący się w pobliżu namiot, był miejscem prezentacji turystyki wiejskiej  Mazowsza. Pokazano w nim bogatą ofertę gospodarstw agroturystycznych, interesujące produkty turystyki wiejskiej i zagród edukacyjnych.