Spółka Ursus zanotowała w pierwszym półroczu zysk operacyjny na poziomie 1 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 0,3 mln zł. W kolejnych kwartałach br. zarząd ma nadzieję na realizację kolejnych transz kontraktów afrykańskich oraz wzrost sprzedaży ciągników w kraju wraz z wprowadzeniem do oferty nowych modeli. 

– Wyniki finansowe I półrocza br. pozostają pod wpływem spowolnienia na rynku krajowym oraz przesunięć w dostawach sprzętu w ramach kontraktu afrykańskiego w Tanzanii. Kontrakt tanzański jest obecnie w realizacji, a jego rozlicznie będzie miało wpływ na wyniki III i IV kw. br. W II półroczu br. wprowadzamy do oferty nowy model ciągnika o mocy 150 KM w dwóch wersjach silnikowych, co przełoży się na wzrost sprzedaży w kolejnych okresach – komentuje Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus S.A. Zgodnie z założeniami w br. planujemy wydać ok. 24 mln zł na inwestycje w dalszy rozwój oferty i rozbudowę zaplecza produkcyjnego – dodaje prezes Zarajczyk.  

 SPRZEDAŻ KRAJOWA NA STABILNYM POZIOMIE

W I półroczu 2016 r. Ursus odnotował przychody ze sprzedaży krajowej na poziomie 68,8 mln zł, tj. 10 proc. spadek r/r. Niższe przychody to pochodna opóźnień w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Pomimo słabszej koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, spółka odnotowała wzrost sprzedaży i rejestracji ciągników rolniczych w br. Według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) na koniec lipca 2016 r. udział ciągników Ursusa w krajowym rynku wyniósł 7,2 proc. (w porównaniu z 3,5 proc. w 2015 r.), co stanowi wzrost liczby rejestrowanych ciągników spółki o 50 proc. r/r. W bieżącym roku rynek spadł o 42 proc. r/r.

URSUSY SERII C - HIT NA RYNKU CIĄGNIKÓW

– Jako jedyni spośród 10 największych firm działających na naszym rynku, notujemy od początku roku wzrost rejestracji nowych ciągników w kraju o 50 proc. r/r. Tym wynikiem deklasujemy konkurencję i umacniamy pozycję na rynku. Nowa odsłona legendarnej serii „C” ciągników Ursusa bije rekordy popularności – Ursus C-380 znalazł się na pierwszym miejscu wśród najchętniej kupowanych ciągników w lipcu tego roku – mówi prezes Zarajczyk. - W planach jest wzrost udziału w rynku krajowym do 15 proc. w perspektywie najbliższego roku – dodaje prezes Ursusa.