5,7 mln zł zysku to ponad 7-krotnie więcej niż przed rokiem. Przychody spółki wzrosły w ciągu roku o 11 proc. do poziomu 154,4 mln zł, a skonsolidowane przychody grupy wyniosły 141,1 mln zł (wzrost 2 proc. r/r) – podają przedstawiciele Ursusa.

Takie wyniki to przede wszystkim konsekwentna realizacja strategii rozwoju. W pierwszym półroczu 2017 r. grupa zrealizowała w Polsce 62 mln zł przychodów ze sprzedaży (44 proc. wszystkich przychodów), w tym wpływy ze sprzedaży ciągników rolniczych wyniosły 52 mln zł, co stanowi wzrost o 37 proc. r/r.

- Ze względu na opóźnienia w dopłatach bezpośrednich dla polskich rolników, rynek krajowy w tym roku jest mniej sprzyjający niż przed rokiem. Mimo to Ursus w rozwojowej grupie ciągników o przedziale mocy 74-110 KM utrzymał dobry poziom sprzedaży i udział rynkowy wynoszący 13 proc. To m.in. efekt reaktywacji legendarnej serii C i wyniku sprzedaży modelu C-380, który nosi miano najpopularniejszego ciągnika w kraju – skomentował Karol Zarajczyk, prezes zarządu Ursus S.A.

Pod względem sprzedaży ciągników w Polsce, Ursus wyróżnia się na rynku, bo zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ogółem zanotowano 8-proc. spadek liczby rejestracji w przedziale mocy 74-110 KM w stosunku do I półrocza 2016 r.

Grupa rozwija się również poprzez rynki eksportowe. Przychody ze sprzedaży eksportowej w I półroczu 2017 r. wyniosły 79,1 mln zł, czyli więcej o 14 proc. r/r. W wynikach za pierwszą połowę roku uwzględniono przychody z realizacji kontraktu z tanzańską spółką NDC o łącznej wartości 45 mln zł. Całkowita wartość tego kontraktu wynosi 55 mln USD, z czego zrealizowano dotąd 9,5 mln USD. Jak podaje Ursus, pozostała część umowy o wartości ponad 131 mln zł będzie realizowana w kolejnych okresach, co powinno przełożyć się na wyniki spółki w kolejnych kwartałach.

Kolejnym kontraktem, którego realizacja budować będzie wynik Grupy w kolejnych kwartałach, jest podpisana w marcu br. umowa z zambijską spółką Industrial Development Corporation Limited. Realizacja kontraktu o rekordowej wartości 100 mln USD powinna rozpocząć się na przełomie 2017 i 2018 r.

Ursus buduje swoją międzynarodową pozycję również poprzez sprzedaż produktów w Europie Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach wschodnich. W I półroczu 2017 r. spółka zrealizowała zamówienia dla swoich kontrahentów m.in. w Czechach, Szwecji, Niemczech, Norwegii, Holandii, na Węgrzech, Chorwacji, Irlandii, Litwie i Grecji.