Na serię opryskiwaczy Oceanis 2 składają się 4 modele maszyn o pojemnościach odpowiednio 5 tys. l; 5,6 tys. l; 6,5 tys. l oraz 7,7 tys. l wyposażone w poliestrowe zbiorniki oraz aluminiowe belki o szerokościach roboczych od 24 do 48 m. Jak można usłyszeć od przedstawicieli firmy Kuhn, wybór aluminium podyktowany jest przede wszystkim niższą masą belki co jest bardzo istotne w aspekcie sił jakie działają na belkę przy ruszaniu i zatrzymywaniu maszyny. Dodatkową zaś korzyścią jest wysoka odporność na korozję.

Tym co najważniejsze są jednak nowe rozwiązania, które przyczyniać się mają do zwiększenia komfortu obsługi i precyzji pracy co przekładać się ma na wydajność i zarazem większe oszczędności. Jedną z najciekawszych rzeczy jest system Multispray, który w połączeniu z mapami aplikacyjnymi elektrycznie steruje głowicami rozpylaczy i dobiera odpowiedni rozpylacz tak aby zachować prawidłową dawkę.

Zmienne dawkowanie w obrębie pola z wykorzystaniem odpowiedniego rozpylacza, staje się dzięki temu łatwiejsze i w zależności od informacji z mapy aplikacyjnej, aktywowany jest najbardziej dostosowany do danej sytuacji rozpylacz (1 lub nawet 2), dzięki czemu zachowana jest wysoka precyzja oprysku oraz przede wszystkim spore oszczędności w środkach ochrony roślin i nawozach typu RSM.

W nowych konstrukcjach zastosowano także nowy rozwadniacz środków chemicznych z systemem Easyflow, który zwiększać ma bezpieczeństwo pracy operatora. System ten pozwala na bezkontaktowe wprowadzenie płynnego środka chemicznego do opryskiwacza. Dodatkowo rozwadniacz posiada również specjalną płuczkę, która pozwala na wymycie opakowań bez kontaktu ze środkiem ochrony roślin.

Osiąganie dużych wydajności pracy nie byłoby również możliwe gdyby nie automatyczne poziomowanie belki polowej Boom Assist Total Pro, które zapewniać ma ustawienie belki w prawidłowej pozycji roboczej, niezależnie od ukształtowania terenu lub struktury łanu. Według producenta ta funkcja dodatkowo wpływa na większą precyzję oprysku, ponieważ zapobiega znoszeniu cieczy.

System jest wyposażony w opatentowany tryb wykrywania Hybrid Mode, który umożliwia przy zastosowaniu zaledwie 3 czujników ciągłe i jednoczesne rozpoznawanie terenu i roślinności w celu utrzymania belki na odpowiedniej wysokości, niezależnie od rodzaju napotkanych zagrożeń dla roślin takich jak chociażby wylegnięte miejsca, które spowodować by mogły nagłe opuszczenie belki i tym samym jej uszkodzenie.

Wszystkie modele opryskiwaczy Kuhn Oceanis 2 są kompatybilne ze standardem Isobus, dzięki któremu sterowanie maszyną odbywać się może za pomocą dedykowanych terminali dostarczanych wraz z maszyną lub też poprzez terminal ciągnika współpracującego.

Podobał się artykuł? Podziel się!