Czas od momentu podpisania umowy z producentem silosu do jego montażu w gospodarstwie to zazwyczaj 3-4 tygodnie. Może się więc wydawać, że z tą inwestycją można poczekać - do żniw jeszcze dużo czasu. Niestety, im bliżej lipca, tym więcej zleceń i czas od zamówienia do montażu silosów może się znacznie przedłużyć. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że praktycznie każdy większy silos zbożowy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez wydział budownictwa właściwy dla danego starostwa powiatowego. Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są tylko silosy o pojemności nie większej niż 30 m3 i wysokości do 4,5 m - w ich wypadku wystarczy zgłoszenie właściwemu organowi. Uogólniając, można przyjąć, że każdy silos powyżej ładowności ok. 25 ton (dla pszenicy) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie go zajmuje zazwyczaj od dwóch do kilku tygodni, ale zdarzają się sytuacje, że trwa to znacznie dłużej. Dlatego nie można tego zostawiać na ostatnią chwilę.

OFERTA SILOSÓW JEST BOGATA

Dobrze też zastawić sobie czas na spokojne przeanalizowanie oferty silosów i wybranie optymalnego rozwiązania. A jest nad czym się zastanawiać: typ silosów, ich liczba, lokalizacja na terenie gospodarstwa, systemy załadunku i rozładunku. Sam silos w przyszłości można dość łatwo przenieść w inne miejsce czy powiększyć jego ładowność (dodając kolejne kręgi), ale ich podstawą są solidne płyty fundamentowe, których nie da się przemieszczać. Na początku warto określić ładowność, jaką powinny mieć silosy zbożowe, oraz ich liczbę. Koniecznie trzeba uwzględnić przy tym plany na przyszłość i różnorodność magazynowanych zbóż. Ważny jest również czas, przez jaki planujemy je przechowywać. Na ogół większa liczba mniejszych silosów jest korzystniejsza. Przykładowo: jeśli w gospodarstwie uprawiamy dwa gatunki zbóż, a zbiory każdego z nich są na poziomie 180 ton, to wydaje się, że dwa silosy po 200 ton byłyby właściwym rozwiązaniem. Tak byłoby, gdyby pogoda w żniwa była zawsze idealna, a jakość ziarna identyczna na wszystkich polach, ale tak zazwyczaj nie jest. Trzeba mieć więc na uwadze konieczność oddzielenia np. 40 ton pszenicy od reszty zebranego ziarna. Ponadto planując długie przechowywanie ziarna (powyżej 3-4 miesięcy), trzeba wziąć pod uwagę konieczność przesypania go. Oczywiście, zależy to od wielu czynników, m.in. wilgotności, czystości czy wielkości silosów, niemniej wielu użytkowników silosów twierdzi, że zboże raz na kilka miesięcy trzeba poruszyć, przesypując do innego silosu - mimo stosowania systemów przewietrzania. Podsumowując warto zaznaczyć, że jeden duży silos przeznaczony na jeden gatunek ziarna to ryzykowne rozwiązanie.