Otrzymaliśmy następujące pytanie od naszego czytelnika, dotyczące inwestycji w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020:

 "...W tabeli dołączonej do rozporządzenia ministra rolnictwa jest wiersz "MGR0900 Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów" za 8 pkt. Wszystkie maszyny uprawowe, które mają punkty są to maszyny do upraw uproszczonych, a w tym wierszu jest agregat uprawowo-siewny. Czy zwykły agregat uprawowo-siewny zbudowany na dwóch wałach i sekcji zębów sprężynowych z hydropakiem z zamontowanym siewnikiem do poplonów będzie punktowany? Czy może tylko sam siewnik do poplonów będzie punktowany? A może agregat talerzowy z siewnikiem do poplonów będzie punktowany? Prosiłbym bardzo redakcję farmera.pl o wyjaśnienie tej kwestii. Ponieważ na moje zapytanie do ARiMR nie dostałem odpowiedzi".

Przedłożyliśmy powyższe pytanie Rzecznikowi ARiMR. Otrzymaliśmy szczegółową odpowiedź, którą zamieszczamy poniżej:

Zakup typowego agregatu uprawowo-siewnego, którego siewnik jest w stanie siać zarówno poplony jak i inne nasiona nie można zaliczyć do wymienionych w wykazie rodzajów inwestycji wpływających na ochronę środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Siewniki poplonów wymienione są w wykazie rodzajów inwestycji wpływających na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu w poz. 90:

 90 | Siewniki do poplonów i agregaty uprawowo-siewne z siewnikiem do poplonów | 8

 Promowanie inwestycji polegających na zakupie siewników poplonów wynika z faktu pozytywnego wpływu uprawy poplonów na środowisko, w tym glebę.

Podstawowe korzyści z uprawy poplonów:

• wzbogacenie gleby w materię organiczną (korzeniową i nadziemną) i zwiększenie zasobność gleby w składniki pokarmowe,

• poprawa struktury gleby, w tym tworzenie i utrzymywanie struktury gruzełkowatej, co jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o żyzności gleby (odgrywa ona bardzo ważną rolę w kształtowaniu właściwości fizycznych, fizykochemicznych

i biologicznych gleby oraz wywiera istotny wpływ na stosunki wodno-powietrzne),

• zapewnienie pokrycia gleby okrywą roślinną (przeciwdziałanie erozji wietrznej

i wodnej, zatrzymywanie wody opadowej),