Ten podręcznik akademicki jest cenną pozycją nie tylko dla studentów szkół rolniczych, ale także dla rolników, którzy pragną poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na temat chowu i hodowli zwierząt. W jednym tomie zgromadzono informacje na temat produkcji zwierzęcej (opisano metody doskonalenia zwierząt i etapy pracy hodowlanej) i szczegółowo przedstawiono hodowlę i użytkowanie zwierząt (bydła, owiec, trzody chlewnej, koni i drobiu) z uwzględnieniem typów i ras. Dokładnie omówiono higienę i ochronę zdrowia zwierząt. Sporo miejsca poświęcono też obiektom inwentarskim (urządzanie i zasiedlanie). Publikację uzupełniono wykazem aktów prawnych i dyrektyw związanych z hodowlą zwierząt. Autorami książki są pracownicy naukowi Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Andrzej Filistowicz, Hanna Houszka, Stanisław Jasek, Ewa Łukaszewicz, Piotr Nowakowski, Tadeusz Szulc.

Książkę w cenie 41 zł można kupić w księgarniach lub zamówić u wydawcy, tel.: 0 71 328 12 77, e-mail: wyd@ozi.ar.wroc.pl

Źródło "Farmer" 08/2006