Rozróżnia się trzy typy stajni: stanowiskowe, boksowe, biegalnie. Stanowiskowe bywają pojedyncze, podwójne i poczwórne. Boksy o niskich ścianach przeznacza się dla klaczy ze źrebiętami, a o wysokich – dla ogierów niespokojnych, narowistych. Dla młodzieży jest biegalnia. A żłoby? Też są rozmaite: kamionkowe, betonowe i z drewna. A końskie menu? To owies, jęczmień, żyto, bobik, groch polny, kukurydza, otręby, siemię lniane, melasa, zielonki, marchew, słoma i siano.

Wszystkiego o chowie koni: od ich identyfikacji po rodzaje uprzęży, dowiemy się z tej publikacji. Podobnie o chowie owiec, bydła, drobiu i trzody chlewnej. Skrupulatnie, przejrzyście i bez naukowego żargonu napisany jest ten skrypt dla studentów wydziałów rolniczych. Zresztą, to dobra lektura dla każdego rolnika.  

Źródło "Farmer" 12/2006