Pędy modrzewi są długie i krótkie. Igły miękkie, ułożone skrętolegle. Na krótkopędach igły skupione po kilkadziesiąt dookoła pączka. Kwiaty męskie zebrane są w kuliste kotki. Kwiaty żeńskie mają postać małej szyszeczki. Cedr zaś ma szyszki wzniesione ku górze, jajowate lub beczułkowate o gęsto ułożonych łuskach nasiennych. A sosna w swojej szyszce ma łuski nasienne ze zgrubiałą tarczką. Pośrodku lub na krawędzi tarczki jest brodawkowy wyrostek, często opatrzony kolcem. Już te kilka zdań, stanowiących ułamek charakterystyki modrzewia, cedru i sosny, świadczy o tym, jak obszernym  i zarazem skomplikowanym obszarem wiedzy jest dendrologia.

Ukazał się skrypt dla studentów ogrodnictwa i architektury krajobrazu, poznających drzewa i krzewy podczas ćwiczeń w terenie. Jest  to bardzo dobry przewodnik w gąszczu specjalistycznej wiedzy na temat drzew i krzewów.

Książkę w cenie 26 zł można kupić w Wydawnictwie Akademii Rolniczej w Szczecinie. 
Tel. 0-91 454-16-39.

Źródło "Farmer" 10/2006