Pnącza, tworząc pionowe zasłony zieleni, pięknie dekorują ściany budynków w środku i na zewnątrz. Bluszcze, powojniki, wiciokrzewy korzystnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń, chronią ściany przed nagrzewaniem się, zwiększają wilgotność powietrza, pochłaniają kurz. Stanowią też ochronę dla niektórych ptaków. A przede wszystkim tworzą namiastkę bliskiego obcowania z przyrodą. Ponadto dzięki swojej urodzie wpływają korzystnie na samopoczucie ludzi. Wszystkiego o pnączach i ich praktycznym wykorzystaniu oraz sposobach zabezpieczenia się przed ewentualnymi szkodami, jakie mogą powstać przy dekorowaniu nimi budynku dowiedzieć się można z publikacji.

Obok prezentacji najpiękniejszych gatunków i odmian pnączy obszernie zostały przedstawione też krzewy i krzewinki zawsze zielone oraz krzewy mało znane i rzadko uprawiane, jak np. abelie czy amfory. Osobne miejsce Autor poświęcił omówieniu krzewów w pojemnikach do dekoracji wnętrz.
Niezwykle ciekawy jest rozdział poświęcony krzewom zawsze zielonym. Powinniśmy się w naszym kraju zainteresować nimi w większym stopniu, a wtedy nasze parki i skwery nie straszyłyby zimą ogołoconymi konarami drzew i badylami krzewów, które potraciły liście.


Źródło: "Farmer" 19/2006