Jak zmierzyć własne pole, powierzchnię stawu czy długość kanału melioracyjnego? Rolnicy i osoby pracujące w innych zawodach związanych z wsią często samodzielnie dokonują tego rodzaju pomiarów. Najczęściej służą im do tego tradycyjne metody. Posługują się taśmą stalową, pionem, tyczkami, szkicownikiem oraz przyrządami mechaniczno-optycznymi.

Tym, którzy chcą lepiej poznać zasady miernictwa i instrumenty używane w geodezji, polecamy tę publikację. Znajdą w niej zasady sporządzania map: zasadniczych, numerycznych, tematycznych, sposoby dokonywania terenowych pomiarów geodezyjnych, jak też charakterystyki nowoczesnych technik stosowanych w geodezji.

Osobną, bardzo pożyteczną część książki stanowią wiadomości na temat wyceny nieruchomości wodnych i użytków rolnych.

Książka adresowana jest do studentów geodezji i inżynierii środowiska, ale może też być dobrą lekturą dla nowoczesnego rolnika czy doradcy rolniczego.

Źródło: "Farmer" 17/2006