Żłobienie, wcinanie się, wgryzanie – czyli mechaniczne procesy niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej przez wodę, lodowce, wiatr nazywamy erozją. W węższym znaczeniu termin ten dotyczy niszczenia gleby i gruntu.

W warunkach Polski największe zagrożenie dla środowiska naturalnego stwarza erozja wodna. Zwalczanie erozji wodnej gleb stanowi ważny element polityki ekorozwoju. Publikacja ta, zawierającą wskazówki dotyczące działań agrotechnicznych i geotechnicznych w celu przeciwdziałania erozji wodnej  jest podręcznikiem dla studentów wielu kierunków studiów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Książkę w cenie 23 zł  można kupić w Wydawnictwie Akademii Rolniczej:  31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46,
tel. 0-12 662-51-57,  e-mail: wydawnictwo@ ar.krakow.pl

Źródło "Farmer" 10/2006