To, co każdy nowoczesny rolnik wiedzieć powinien –  znajduje się w tej książce. Tajniki techniki rolniczej, technologie upraw i nawożenia, pielęgnacji roślin, nawadniania, technologie zbioru pasz zielonych i zbóż oraz rzepaku i kukurydzy – to wiedza nie tylko pożyteczna, ale i niezbędna dla młodych gospodarzy, szykujących się do zawodu rolnika czy hodowcy. To aktualne i przejrzyste kompendium wiedzy będzie też bardzo przydatne dla rolników już doświadczonych, którzy chcą poznać aktualne kierunki rozwoju współczesnego rolnictwa. Publikację tę można również polecić nauczycielom szkół rolniczych i pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego.  

Źródło "Farmer" 12/2006