Mamy w tej książce do czynienia z nasyconymi faktami, esencjonalnym tekstem, przejrzystym wykładem, dobrą polszczyzną i pewną humanistyczną perspektywą w traktowaniu zwierząt hodowlanych.

To zaskakujące jak wiele konkretnej wiedzy można pomieścić w szczupłym objętościowo tekście. Oto jeden z rozdziałów książki „Praktyczna porady dla hodowców bydła” pt. „Wiedza i oko”. Jerzy Żółkowski omawia w nim kwestię dobrej paszy dla krów, a ściślej właściwego zorganizowania żywienia stada. Uważa bowiem, że dopiero po wprowadzeniu dobrego żywienia można wiedzieć, na co stać stado krów. Bo jeśli mimo dobrej paszy znajdą się w nim krowy, które  nie będą w stanie dać 20 l dziennie przez co najmniej 4–5 miesięcy, oznacza to, że należy rozpocząć selekcję stada.

Żółkowski pisze, że w żywieniu zaleca się siano-kiszonki z traw i traw z motylkowatymi oraz pastwisko tzw. dawkowane. A tam, gdzie to możliwe, należy paść krowy także w nocy lub dokarmiać zielonkami lub kiszonką z kukurydzy. Jakie są dobre trawy na sianokiszonki? To trawy po zbiorze, przewracane dwa, trzy razy dziennie, aby zawierały 40–45 proc. suchej masy, a w niej 25–27 włókna i 14–16 proc. białka. I tak, podając konkretne informacje, przytaczając wyliczenia autor na dwóch stronach niemal wyczerpuje temat właściwego żywienia krów, pisze o opłacalności produkcji mlecznej i porównuje ceny skupu mleka w Unii Europejskiej. To ciekawe, że najwyższe ceny uzyskują rolnicy na Malcie, w Grecji oraz we Włoszech, a najniższe na Łotwie, Litwie i w Polsce. Żółkowski zwraca też uwagę na konieczność zapewnienia zwierzętom dobrostanu, czyli spokoju, bezpieczeństwa, właściwej pielęgnacji. Chów krów mlecznych wymaga bo-wiem – pisze autor – wielkiej staranności, serca i wiedzy.

Ten rozdział jest charakterystyczny dla całej publikacji. Niezależnie bowiem czy autorzy piszą o historii hodowli bydła w Polsce, czy o nowych technologiach w jego w chowie; o pielęgnacji cieląt, potrzebie ruchu u krów, o przeróbce stodół na obory czy o szwajcarskich rasach bydła zawsze mamy do czynienia z nasyconym faktami, pełnym praktycznych porad tekstem, przejrzystym wykładem, dobrą polszczyzną i czymś, co nazwałabym, pewną humanistyczną perspektywą w traktowaniu zwierząt hodowlanych. Wiele się można z tej książki nauczyć, w szybkim czasie, i mieć sporo satysfakcji z jej lektury.

Książkę w cenie 25 zł można zamówić u wydawcy: 02-787 Warszawa, ul. Noworsynowska 166, tel.: 0 22 593 55 22.

Źródło: "Farmer" 01/2006