Gabinet lekarski na padoku? Tak jest! Hipoterapia jest coraz powszechniej stosowana w leczeniu dzieci niepełnosprawnych.

Hipoterapia, czyli wykorzystanie konia i jazdy konnej w terapii osób niepełnosprawnych jest coraz bardziej popularne i doceniane. Hipoterapia ma walory wyjątkowe i niezastąpione. Nie jest żadną powtórką ćwiczeń z sali gimnastycznej ani zajęć w gabinecie terapeutycznym. Jest kontaktem z żywym zwierzęciem, który ma na celu przywrócenie zdrowia i sprawności osobie chorej. A taki kontakt ma wpływ na rozwój emocji, budowanie więzi społecznych, wyzwala potrzebę opiekowania się kimś innym. Chore dziecko na koniu uważa się za bardziej wartościowe w oczach rówieśników, rodziców, opiekunów, a przede wszystkim we własnych oczach.

Hipoterapia jest zalecana po przebytych chorobach, pozostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej lub psychice. Najważniejsze działania hipoterapeutyczne to: fizykoterapia na koniu, psychopedagogiczna jazda konna, terapia z koniem, nauka jazdy dla niepełnosprawnych oraz rajdy konne. Dzięki tej różnorodności działań, hipoterapia nigdy nie nudzi się pacjentom i można ją stosować przez całe lata.

Wyczerpująco, interesująco i fachowo leczenie poprzez kontakt z koniem  i jazdę konną zostało przedstawione w „ABC Hipoterapii”. Książka ma charakter kompendium wiedzy i zarazem poradnika. Zawiera ona zestawy ćwiczeń, scenariusze zabaw i gier oraz propozycje i wzory pomocy dydaktycznych. Ponieważ wiele gospodarstw agroturystycznych ma w swej ofercie jazdę konną i zajęcia z hipoterapii (po uzyskaniu pozwolenia) lektura tej książki może okazać się bardzo pomocna.

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ul. Malownicza 14, tel.: 0 22 868 45 29. Cena 50 zł

Źródło: "Farmer" 04/2006