Kształtowanie środowiska to oddziaływanie na nie w celu uzyskania konkretnego efektu: społecznego bądź gospodarczego, ale z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Kształtowanie środowiska jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna zaczęło się rozwijać równocześnie z wprowadzeniem do polityki gospodarczej państw strategii rozwoju zrównoważonego. Chodzi bowiem o ustalenie takiego sposobu i poziomu korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego, by nie doszło do jego degradacji. W krajach rozwiniętych dąży się do stabilizacji produkcji rolniczej, chroni ekosystemy rolnicze oraz zakłada odbudowę tych elementów środowiska, które w wyniku intensywnej produkcji zostały zniszczone.

Książka ma ułatwić studentom Wydziałów Inżynierii i Kształtowania Środowiska przyswojenie wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania obszarami rolniczymi. Po jej uważnej lekturze znakomicie będą się orientować, jak na przykład gospodarować w siedliskach pobagiennych, łęgowych czy grądowych, jak kształtować środowiska gruntów ornych? Publikację warto też polecić doradcom rolniczym.

Źródło: "Farmer" 18/2006