Do wydania książki "Technologia produkcji buraka cukrowego" przyczyniło się wiele instytucji: Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Związek Producentów Cukru w Polsce, AR w Poznaniu, AT-R w Bydgoszczy, SGGW w Warszawie IHAR, IERiGŻ, IOR, COBORU oraz szefowie służb surowcowych w koncernach cukrowniczych. Dzięki temu rolnicy otrzymali pełny zasób wiedzy o uprawie buraków cukrowych.

"Technologia produkcji buraka cukrowego" składa się z 22 rozdziałów. Omówiono produkcję cukru w Polsce i UE, następstwa planów reformy rynku cukru dla Polski, wartość gospodarczą odmian buraków cukrowych i jakość nasion. Następnie autorzy przybliżają czynniki warunkujące jakość korzeni, zasady deszczowania plantacji, nawożenia organicznego i mineralnego buraków. W dalszej części omawiają występujące chwasty, choroby i szkodniki, a także ich zwalczanie oraz poruszają aspekty ekonomiczne produkcji. Kolejne rozdziały traktują o nowoczesnej technice w uprawie buraków cukrowych, wykorzystaniu produktów ubocznych przerobu buraków w żywieniu zwierząt oraz pomocy ARiMR dla rolników uprawiających buraki. Na końcu książki zamieszczono adresy Stacji Chemiczno-Rolniczych, Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz tabele do przeliczania dawek czystego składnika pokarmowego na dawki nawozów mineralnych oraz zapotrzebowanie na materiał siewny.

Technologię produkcji buraka cukrowego można zamówić u wydawcy: Wydawnictwo “Wieś Jutra”, ul. Janowskiego 6, 02-784 Warszawa, tel./fax (0-22) 643 82 60, e-mail: wiesjutra@poczta.onet.pl. Cena 35 zł. Do ceny doliczany jest koszt wysyłki.

Źródło: "Farmer"12/2005