Toksykologia to nauka o substancjach szkodliwych dla wszystkich organizmów żywych. Szczególnie niepokojące są zagadnienia związane z narażeniem na zatrucia przewlekłe, co ma bezpośredni związek z dużym zanieczyszczeniem środowiska. Właśnie te problemy w „Toksykologii współczesnej” omawiają prof. W. Seńczuk i współautorzy, uwzględniając najnowszy stan wiedzy oraz normy i standardy prawne obowiązujące w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Zagadnienia te przedstawiono w sposób bardzo przystępny także dla Czytelnika nieprofesjonalisty. Przecież wszyscy stykamy się na co dzień z substancjami trującymi, a poznanie ich właściwości toksycznych i działań zapobiegawczych może okazać się przydatne w praktyce. Dla rolników szczególnie ważne są rozdziały: o toksykologii środowiska, poświęcone pestycydom i zagrożeniom związanym z ich stosowaniem, o problemach toksykologicznych związanych z żywnością czy o substancjach toksycznych pochodzenia roślinnego. W publikacji omówiono też m.in. działanie trucizn w organizmie, problematykę bezpieczeństwa chemicznego, a także dokładnie przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy w ostrych zatruciach i najbardziej skuteczne odtrutki.

Książkę można kupić lub zamówić u wydawcy. Infolinia: 0-801-142-080, e-mail: wysylkowa@pzwl.pl

Źródło "Farmer" 08/2006