Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 19 sierpnia 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 550,
- żyto konsumpcyjne – 530.
Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 660.
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 470,
-owies - 620
- rzepak – 1550.
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- skup wstrzymany do 02.09.19.
Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 620,
- jęczmień paszowy – 560,
- pszenżyto – 560,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- kukurydza mokra (kontrakty) – 440,
- rzepak - 1570.
Gol Pasz
- skup wstrzymany; ostatnie ceny:
- pszenica – 660,
- pszenżyto – 590,
- jęczmień – 600.
ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna– 680,
- jęczmień konsumpcyjny – 610,
- żyto konsumpcyjne – 550.
Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 600.
Ziarn Pol Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 630-660,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 500-520,
- żyto paszowe – 480,
- pszenżyto - 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- owies – 520
- łubin – 900,
- bobik – 900,
- groch – 800,
- rzepak – 1550.
Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień – 550,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 600,
- owies – 500,
- rzepak - 1520.
Piast Gołańcz
- pszenica– 630-640,
- pszenżyto – 600-610,
- jęczmień – 600,
- rzepak - 1520.
- Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica – 670,
- żyto – 530.
Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 655-680,
- pszenica paszowa – 640,
- jęczmień konsumpcyjny – 620,
- jęczmień paszowy – 600,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 530,
- pszenżyto -570.
Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- pszenica paszowa – 640,
- jęczmień konsumpcyjny – 630
- jęczmień paszowy - 600,
- pszenżyto – 580,
- żyto – 530,
- owies – 570-580,
- rzepak – 1530.
Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 650-660,
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 580,
- żyto konsumpcyjne – 560,
- żyto paszowe – 530,
- jęczmień – 590,
- owies -540
- kukurydza sucha – 670,
- kukurydza mokra (kontrakty) - 420
- rzepak – 1540.
Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto paszowe – 540,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień - 530,
- kukurydza sucha – 600,
- rzepak – 1500.
Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 610,
- jęczmień paszowy – 550,
- pszenżyto – 570,
- żyto – 550
- owies – 550
- kukurydza sucha – 650
- rzepak – 1585.
Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 640-670,
- pszenica paszowa – 610,
- rzepak – 1505.
PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 640,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień – 630.
Street Retail
- rzepak – 1550.