Coraz mniej chętnych do finansowania zrównoważonego rozwoju

To wynik badania przeprowadzonego przez Forum Moderne Landwirtschaft (FML) i firmę badawczą Civey, dla której w ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadzono łącznie trzy rundy ankiet.

Zgodnie z tym, odsetek klientów, którzy akceptują wyższe ceny żywności w celu promowania zrównoważonego rozwoju spadł z 54,3 proc. w kwietniu do 49,2 proc. we wrześniu. Jednocześnie odsetek tych, którzy nie są na to skłonni, wzrósł z 35,0 do 38,8 proc.

Zgodnie z wynikami badania, wyższym cenom żywności promującym zrównoważony rozwój są szczególnie przeciwni ci, którzy spożywają produkty mięsne pochodzące głównie z rolnictwa konwencjonalnego.

 Spośród nich 72,9 proc. nie chciało we wrześniu wydawać więcej na żywność. Spośród tych, którzy jedzą produkty mięsne głównie z produkcji ekologicznej, dotyczyło to 32,3 proc.

 Na pytanie, co uzasadniałoby wyższe ceny żywności produkowanej w sposób bardziej zrównoważony, 37,1 proc. wszystkich respondentów wymieniło promowanie dobrostanu zwierząt, 18,5 proc. wzrost uznania dla rolników i 4,5 proc. ochronę klimatu. Jednak więcej, niż co piąty powtórzył, że nie chce płacić więcej za zrównoważoną produkcję. Inwestycje w budynki dla dobrostanu zwierząt i oznakowanie żywności

Wynik wygląda inaczej, gdy zapytano, czy inwestycje w budynki inwentarskie dla dobrostanu zwierząt powinny być dotowane przez państwo. 70,0 proc. wszystkich respondentów odpowiedziało „tak”, a tylko 17,4 proc. „nie”.

Przejrzyste oznakowanie dobrostanu zwierząt na żywności jest bardzo ważne dla 40,2 proc. Około jedna trzecia zaznaczyła odpowiedź alternatywną „dobrze wiedzieć”. Nieco ponad 22 proc. uczestników badania uważa to oznakowanie za „niezbyt ważne” lub „niepotrzebne” 

Obecnie dobrowolne etykiety dotyczące dobrostanu zwierząt wystarczają 27,5 proc. ankietowanych do identyfikacji mięsa pochodzącego z hodowli odpowiedniej dla gatunku. Dla około 57,0 proc. to za mało.

Dyrektor zarządzającej FML, Lei Fliess, badanie po raz kolejny jasno pokazało, że pilnie potrzebne są odpowiedzi dotyczące sposobu finansowania inwestycji w rolnictwie na rzecz dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Promowanie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie jest ważnym i jednocześnie zadaniem dla całego społeczeństwa.