Po dwóch latach suszy z rzędu ponad 18,4 mln ludzi w Rogu Afryki jest zagrożonych niedoborami żywności, głodem i niedożywieniem.

Według programu pomocy kryzysowej ONZ OCHA, liczba osób dotkniętych katastrofą w Etiopii, Somalii i Kenii może do września wzrosnąć nawet do 20 mln osób.

Zgodnie z tym, ponad 7,1 miliona dzieci w dotkniętych regionach uważa się za niedożywionych, w tym około dwa miliony poważnie niedożywionych.

Bez jedzenia i bez wody

Do pogorszenia sytuacji przyczynił się również fakt, że około 7 milionów zwierząt zmarło z powodu braku wody i paszy. Dla koczowników i pół-koczowników na obszarach suszy utrata bydła, owiec i kóz oznacza utratę środków do życia, a brak mleka przyczynił się również do niedożywienia dzieci.
Wojna na Ukrainie wpływa również na ceny żywności w Rogu Afryki, a brak dostaw zboża utrudnia sytuację zaopatrzeniową i programy pomocowe.

Źródła wody wysychają

Wiele źródeł wody wyschło, a od listopada 2021 r. ceny dostaw wody wzrosły o 71 procent. Brak wody prowadzi również do pogorszenia warunków higienicznych i kolejnych problemów zdrowotnych. Od stycznia 2021 r. ponad milion osób opuściło swoje wioski, w tym 805 000 osób w samej Somalii.
Do tej pory zebrano tylko niewielką część środków, aby rządy krajów dotkniętych klęską i organizacje pomocowe mogły walczyć ze skutkami suszy i pomagać ludziom, według ONZ. W nadchodzących miesiącach potrzebna byłaby równowartość 1,6 mld euro.
Według wieloletnich prognoz meteorologicznych kolejna pora deszczowa, która zaczyna się w październiku, nie może przynieść ulgi.