Zboża
- Na krajowym rynku zbóż utrzymuje si ˛e spadkowa tendencja cen skupu ziarna.
- W ubiegłym tygodniu odnotowano umocnienie się notowań cen zbóż na giełdach światowych.

Rośliny oleiste

- Notowania Krajowego Zrzeszenia Producentów rzepaku na dzień 20 sierpnia br. wskazują na odwrócenie spadkowych tendencji cen skupu rzepaku.
- Następuje silnie umocnienie notowań cen kompleksu sojowego na giełdach amerykańskich oraz rzepaku
w Europie.

Mięso
- Od początku sierpnia br. notowany jest stopniowy spadek cen zakupu żywca wieprzowego.
- Na skutek niskiej konkurencyjności cenowej polskiej wieprzowiny systematycznie rośnie import żywca wieprzowego.
- Na europejskim rynku mięsa czerwonego następuje nieznaczna obniżka cen skupu.

Mleko
- Na krajowym rynku mleka przeważają wzrostowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich.
- W pierwszym półroczu br. wartość eksportu artykułów mleczarskich ukształtowała się na poziomie 601,8 mln EUR, tj. o około 18% wyższym niż przed rokiem, przy wzroście wolumenu o 13 proc.

Owoce
- W trzecim tygodniu sierpnia obniżyły się ceny jabłek deserowych w relacji tygodniowej. Wraz z oczekiwanym
wzrostem podaży jabłek we wrześniu spodziewany jest dalszy spadek cen tych owoców.
- Ceny śliwek w spółdzielniach ogrodniczych pozostają stabilne t/t, aczkolwiek ze względu na dużą, podaż tych owoców, ich ceny są˛ ponad trzykrotnie niższe niż przed rokiem.
- Według prognoz WAPA, w 2008r. zbiory gruszek w państwach członkowskich będą o ok. 14 proc. niższe r/r i osiągną poziom ok. 2,16 mln t.

Warzywa
- W trzecim tygodniu sierpnia w spółdzielniach ogrodniczych obniżyły się ceny ogórków w relacji tygodniowej ze względu na poprawę warunków pogodowych.
- Na Ukrainie ceny pomidorów do przetwórstwa osiągają rekordowo wysoki poziom, czego przyczyna jest duże zapotrzebowanie zakładów przetwórczych na surowiec.

Środki produkcji
- Według informacji Polskiej Izby Nasiennej (PIN) wartość światowego przemysłu nasiennego w ciągu ostatnich 28 lat niemalże potroiła się i w 2007r. osiągnęła poziom 36,5 mld USD.

Ceny interwencyjne w Unii Europejskiej

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Produkt Cena w (Euro) Cena w(PLN) Od Do
Buraki cukrowe 27,83 EUR/t 92,19 PLN/t 01.07.2008 30.06.2009
Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 Euro/100kg 562,50 PLN/100 kg 01.07.2006 30.06.2009
Masło w blokach 246,39 Euro/100kg 816,22 PLN/100kg 01.07.2007 30.06.2009

Według Fixingu NBP z dnia 25.08.2008

Ważne daty

01.08-30.09.08 - Termin składania wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

do 15.09.08 Termin składania kopi umów na przetwórstwo owoców miękkich.

Pełny raport Agro - Tydzień w wersji (pdf)

Źródło: BGŻ