Jak wynika ze spisów pogłowia z 1 grudnia 2017 r. i w USA i z 1 stycznia 2018 r. w Kanadzie. W USA pogłowie trzody chlewnej wzrosło o prawie 1,69 mln do 73,23 mln sztuk. W Kanadzie stado powiększyło się o 380 tys. sztuk do 14,32 mln sztuk świń. Nastąpił również wzrost liczby loch, o 1,1 proc. do 6,18 mln sztuk w USA, a w Kanadzie o około 1,3 proc. do 1,27 mln sztuk loch.

Mniej wyraźny był wzrost pogłowia bydła. Według danych USDA, łączne pogłowie to w Ameryce Północnej, wyniosło 102,02 mln sztuk na początku br. i było to około 800 tys. sztuk lub 0,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ze względu na większe pogłowie, produkcja wołowiny i wieprzowiny w Ameryce Północnej będzie prawdopodobnie nadal rosnąć w 2018 r. Prognoza USDA przewidywała w lutym, że produkcja wieprzowiny w USA wzrośnie o 5,1 proc. w porównaniu z 2017 r. do rekordowego poziomu 12,19 mln ton. Dla wołowiny oczekuje się wzrostu o 5,9 proc. do 12,58 mln ton.