Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 0,8 proc. i kosztowała 213,75 euro/t (983 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 16,3 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym (stare zbiory) podniosła się o 1,2 proc. i wyniosła 260,00 euro/t (1196 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 49,6 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 1,5 proc. i kosztowała 261,15 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 34,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago nie zmieniła się i wyniosła 225,09 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 77,1 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,81 proc. (213,75 euro/t - 983 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 1,46 proc. (261,15 USD/t - 1019 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt sierpniowy - cena wzrosła o 1,17 proc. (260,00 euro/t - 1196 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena nie zmieniła się (225,09 USD/t - 879 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10