Zboża

Wyczerpuje się potencjał eksportowy pszenicy z Rosji. Zwiększać się będzie handel pszenicą amerykańską, ale podaż pszenicy w I połowie 2019 r. zmniejszy się, co będzie wspierać poziom jej ceny. Dalsze obniżki notują ceny rzepaku, które znajdują się pod wpływem taniejącej ropy.

Mleko

Wolniejszy będzie wzrost popytu na produkty mleczarskie w Chinach. Produkcja mleka w Nowej Zelandii spowolniła, jednak w całym sezonie 2018/2019 pozostanie wysoka. Wysoka konkurencyjność kosztowa pozwala na zwiększanie produkcji mleka w Polsce.

Mięso

Po wykryciu ASF w Belgii, odnotowano spadek cen trzody w tym kraju względem cen w UE. W Polsce ceny skupu żywca utrzymują się na niskim poziomie. Spadki notują ceny kurcząt w wyniku rosnącej produkcji w kraju, a także kurczących się możliwości eksportowych i zwiększonego importu do UE.

Owoce i warzywa

 Zwiększa się eksport koncentratu soku jabłkowego z UE do USA kosztem mniejszych dostaw z Chin. Jest to korzystny czynniki dla jego cen w Polsce. Polska wysyła coraz więcej pieczarek do Wielkiej Brytanii. W III kwartale 2018 r. była ona największym odbiorcą tych grzybów z naszego kraju. Zagrożeniem dla dalszego rozwoju eksportu jest perspektywa brexitu.

Perspektywy:

W 2019 sytuacja cenowa na rynkach rolnych może być zróżnicowana. Analitycy oczekują lekkich wzrostów cen zbóż (głównie w I połowie 2019 r.), dalszych spadków cen mleka oraz stabilizacji cen na rynku wieprzowiny.