Dotychczasowe stawki wynosiły: w przypadku pszenicy – 23 proc., kukurydzy – 20 proc., wołowiny – 15 proc. Cło na eksport soi wynoszące 35 proc. zmniejszono do 30 proc. a na śrutę sojową z 32 do 27 proc. Cła te mają być nadal stopniowo obniżane o 5 proc. rocznie.

Argentyna zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem wielkości produkcji i eksportu soi, jest jednym z czterech największych eksporterów kukurydzy i siódmym eksporterem pszenicy.

Zniesienie ceł spowodowało obawy sąsiednich krajów przed „zalaniem” rynków argentyńskimi produktami. Według boliwijskich rolników może to spowodować obniżenie i tak już niekorzystnych cen produktów rolnych.

Również Brazylia oczekuje w pierwszym okresie po zniesieniu cel negatywnych konsekwencji dla producentów rolnych i eksportu rolnego. Jednak w dłuższej pespektywie czasowej może to być korzystne nie tylko dla Brazylii, ale całej grupy krajów Mercosur poprzez bliższą współpracę i rozwój nowych rynków eksportowych.