W 2013 r. wzmożony popyt na produkty mleczarskie na świecie wpływał stymulująco na wzrost cen mleka. Według danych Komisji Europejskiej w listopadzie 2013 r. średnia cena skupu mleka w UE wyniosła 40,00 euro za 100 kg (ok. 167,5 zł/100 kg) i była o ponad 17 proc. wyższa niż przed rokiem - informuje Agencja Rynku Rolnego.

W grudniu 2013 r. (według danych GUS) w Polsce dostawcy za 100 litrów mleka uzyskiwali w skupie ok. 154 zł, o 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o ponad 22 proc. więcej niż w grudniu 2012 r.

Wysokie były ceny zbytu m.in. masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku. Według GUS w listopadzie 2013 r. za masło w blokach płacono 18,19 zł/kg, a za odtłuszczone mleko w proszku 13,50 zł/kg, tj. o 19-22 proc. więcej niż rok wcześniej.

W drugim tygodniu stycznia 2014 r. przeciętna cena zbytu masła w blokach wyniosła 17,01 zł/kg i była o 29 proc. wyższa niż przed rokiem. A za mleko odtłuszczone w proszku płacono 13,18 zł/kg, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej.

W ocenie ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), produkcja mleka w 2013 r. była o około 1 proc. mniejsza niż w 2012 r. i wyniosła 12,15 mld litrów. Rynek będzie zachęcał w 2014 roku do zwiększania produkcji tego surowca. W Polsce w br. jego produkcja może wzrosnąć o 0,2 proc. do 12,18 mld litrów.

Dobra koniunktura na światowym rynku mleka w 2013 r. przyczyniła się do poprawy wyników handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi. Z obliczeń analityków ARR wynika, że w ubiegłym roku z Polski wywieziono produkty mleczarskie o wartości ponad 1,5 mld euro, tj. o ponad 16 proc. więcej niż w 2012 r. Dodatnie saldo w obrocie zagranicznym w tej dziedzinie w 2013 r. ukształtowało się na poziomie 0,95 mld euro wobec 0,88 mld euro rok wcześniej.

Ok. 60 proc. wartości eksportu - to finalne produkty konsumpcyjne. Jednym z ważniejszych artykułów eksportowanych z Polski są sery, a w szczególności sery podpuszczkowe dojrzewające.

Wzmożone zapotrzebowanie na artykuły mleczarskie ze strony krajów rozwijających się oznacza, że koniunktura na świecie w najbliższych miesiącach nie powinna się pogorszyć. Dlatego w Polsce można oczekiwać, że ceny produktów mleczarskich utrzymają się na wysokim poziomie.

Eksperci prognozują, że ceny zbytu masła w blokach w pierwszym kwartale 2014 r. będą o około 20 proc. wyższe, a w drugim kwartale o około 5 proc. wyższe niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. O 15-20 proc. droższe będzie pod koniec pierwszego kwartału mleko w proszku (OMP), a w czerwcu zbliżone do notowanych w porównywalnym okresie 2013 r.

W związku z dobrą koniunkturą na światowym rynku mleka, zakłady przetwórcze będą wykazywały zwiększone zapotrzebowanie na surowiec. W efekcie ceny skupu mleka w pierwszym półroczu 2014 r. mogą być nawet o około 20 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Zdaniem ekspertów, w marcu cena mleka będzie kształtowała się na poziomie 1,50-1,57 za litr, a w czerwcu - 1,45 - 1,55 za litr.