Najwięcej, bo 46 proc. zbóż wyeksportowano do Niemiec, 19 proc. do Arabii Saudyjskiej, a 9 proc. do Algierii.
W pierwszej połowie sezonu 2014/2015 (lipiec-grudzień 2014 r.) do Polski przywieziono 600 tys. ton ziarna zbóż, o 12 proc. mniej niż rok wcześniej. 51 proc. importowanego ziarna zbóż stanowiła pszenica.

33 proc. zbóż od lipca do grudnia 2014 r. przywieziono ze Słowacji, 23 proc. z Republiki Czeskiej i 9 proc. z Niemiec.
W okresie lipiec-październik 2014 r. import produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż był o 5 proc. większy w ujęciu rocznym, a produktów wysoko przetworzonych - o 5 proc. mniejszy.

Saldo handlu zagranicznego zbożami i przetworami zbożowymi od lipca do grudnia 2014 r. było dodatnie i wyniosło 757 mln euro wobec 686 mln euro w analogicznym okresie 2013 r

Skup zbóż podstawowych z mieszankami w grudniu 2014 r. wyniósł 592 tys. ton i był o 5 proc. większy niż w listopadzie 2014 r. oraz o 28 proc. większy niż przed rokiem.

80 proc. skupionego w grudniu zboża (472 tys. ton) stanowiła pszenica, w tym 134 tys. ton stanowiła pszenica paszowa. Skup pszenicy w grudniu był o 5 proc. większy niż w listopadzie ub.r. i 47 proc. większy niż rok wcześniej.

Dostawy żyta do skupu w grudniu 2014 r. wyniosły 31 tys. ton i porównaniu z listopadem były niższe o 29 proc. i o 61 proc. mniejsze niż rok wcześniej.

W grudniu 2014 r. skup jęczmienia paszowego obniżył się do 17 tys. ton i był o 32 proc. mniejszy niż w listopadzie. Jęczmienia browarnego skupiono 7,5 tys. ton, czyli o 13 proc. mniej niż w listopadzie.

Kukurydzy w grudniu skupiono 140 tys. ton, czyli o 71 proc. mniej niż w listopadzie i 3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Od lipca do grudnia 2014 r. skup zbóż podstawowych był o 22 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł 5,6 mln ton. W tym samym czasie skupiono 3,8 mln ton, czyli o 30 proc. więcej niż rok wcześniej, jęczmienia 590 tys. ton, o 13 proc. więcej, żyta 475 tys. ton o 34 proc. mniej, a kukurydzy 1,2 mln. ton, czyli o 7 proc. mniej.