Produkcja jęczmienia w sezonie 2018/2019 jest prognozowana na 9,5 mln ton lub 6 proc. powyżej produkcji w sezonie 2017/2018, ze względu na duży popyt, wyższe ceny i większy obszar siewów. 

 Australijscy rolnicy w przypadku uprawy roślin ozimych mieli trudny okres zasiewów , gdyż opady deszczu w okresie jesiennym były znacznie poniżej średniej. Zakładając, że średnie opady wystąpią zimą, produkcja pszenicy na 2018/19 jest prognozowana na mniej więcej tyle samo, co w poprzednim sezonie. 

Prognozy dotyczące uprawy roślin jarych zależą przede wszystkim od średnich opadów, po suchszej niż przeciętna jesieni.