Rolnicy uprawiający zboża mogą spodziewać się wysokich plonów z upraw jarych, oprócz rekordowych zbiorów, które już zostały osiągnięte.

Wynika to z grudniowej edycji kwartalnego barometru gospodarczego australijskiego Rabobanku, który przebadał nastrój 1000 rolników.

Zgodnie z tym 43 proc. uczestników spodziewa się w 2021 roku poprawy dla australijskiego sektora rolnego. Jeszcze trzy miesiące temu odsetek ten wynosił tylko 24 proc. Przede wszystkim ostatnie deszcze po dwóch latach suszy, bardzo duże zbiory zbóż i wysokie ceny bydła poprawiają nastroje. Jednak na optymizm nakładają się obawy dotyczące pandemii koronowirusa i napięć handlowych z Chinami.

Ogółem tylko 8 proc. ankietowanych spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w sektorze rolnym. W poprzednim kwartale było to 27 proc. Pogorszenie sytuacji na rynkach międzynarodowych i zbliżająca się wojna handlowa z Chinami były wymieniane, jako najczęstsze przyczyny pesymizmu, podczas gdy Covid-19 stracił na znaczeniu, jako czynnik negatywny.

Spora grupa 46 proc. rolników spodziewa się, co najmniej stabilnych warunków w porównaniu do 2020 roku. Według Rabobanku, większe zaufanie można odczuć we wszystkich rodzajach gospodarstw. Producenci bawełny są najbardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości, ponieważ opady deszczu obiecują dobre zbiory. 81 proc. oczekuje, że ich biznes się poprawi.

Dobry stan pastwisk poprawia nastrój rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą. Producenci mięsa spodziewają się wyższych dochodów. Oprócz rekordowych zbiorów, które już zostały osiągnięte, producenci zbóż mogą spodziewać się również wysokich plonów z upraw jarych. Optymizm hodowców owiec jest nieco bardziej ostrożny z powodu niskich cen wełny i zbliżających się problemów handlowych z Chinami.

Tak zwany „wskaźnik rentowności” charakteryzował w badaniu 97 proc. wszystkich respondentów osiągając najwyższą wartość wszechczasów, ponieważ większość rolników spodziewa się zyskownego 2021 roku. Około 42 proc. rolników spodziewa się wzrostu dochodów z gospodarstwa, a co trzeci chce zainwestować więcej niż dotychczas.

Prezes australijskiego Rabobanku powiedział, że lepsza sytuacja finansowa rolników prowadzi do większych inwestycji i planów ekspansji we wszystkich sektorach, czemu sprzyjają niskie stopy procentowe.