W 2016 r. przychody rolników mierzone, jako wartość netto dodana wzrosły o 7,5 proc., podczas gdy w 2015 r. spadły o 7,2 proc. Do wzrostu w 2016 r. przyczyniły się przede wszystkim większe zbiory.

Wartość całkowitej produkcji rolnictwa austriackiego w 2016 r. szacowana jest na 6,821 mld euro, czyli o 0,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Niewielki wzrost wartości ogólnej produkcji rolniczej w Austrii w 2106 r. wynikał z rozwoju produkcji roślinnej, której wartość wzrosła o 3,5 proc. do 2,922 mld euro, przy spadku wartości produkcji zwierzęcej o 1,9 proc. do 3,172 mld euro.