Wartość produkcji rolniczej wzrosła o 2,6 proc., przy czym produkcji zwierzęcej zwiększyła się o 2,8 proc., a roślinnej o 2,5 proc. Najważniejsza pozostaje jednak produkcja zbóż.

Zbiory zbóż w 2016 r. wyniosły 3,65 mln ton, czyli o 2,2 proc.

Produkcja zbóż w Azerbejdżanie pokrywa 70-80 proc. zapotrzebowania krajowego.

Najważniejszym dostawcą zagranicznym zbóż jest Rosja, która w drugiej połowie 2016 r. dostarczyła ich do Azerbejdżanu około 918 tys. ton.

Produkcja ziemniaków w Azerbejdżanie w ub.r. wyniosła 902 400 t i była wyższa o 7,5 proc. niż w 2015 r.

Buraków cukrowych wyprodukowano 321 300 ton, czyli o 72,7 proc. więcej.

Wzrosła o 1,6 proc. do 523 800 t produkcja mięsa, a o 4,4 proc. do 2 mln ton produkcja mleka.

W 2016 r. zanotowano w przypadku warzyw gruntowych i owoców po 0,5 proc. mniejsze niż w 2015 r.