Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w maju podrożała o 3,8 proc. i kosztowała 231,50 euro/t (1055 zł/t) i jest o 13,6 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym wzrosła o 1,3 proc. i wyniosła 229,00 euro/t (1043 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 39,0 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym podrożała 2,0 proc. i kosztowała 247,37 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 23,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 3,1 proc. i wyniosła 246,25 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 102,3 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od blisko 8 lat.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 3,81 proc. (231,50 euro/t- 1055 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 2,05 proc. (247,37 USD/t - 939 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 1,33 proc. (229,00 euro/t - 1043 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 3,13 proc. (246,25 USD/t - 935 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10