Pod nieobecność notowań zbóż w USA (Święto Pracy) na paryskiej giełdzie ceny zmieniały się w niewielkim zakresie kończąc dzień na takim samy poziomie jak w piątek (kukurydza) lub minimalnym spadku (pszenica).

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif potaniała o 0,2 proc. i wyniosła 323,00 euro/t (1527 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 32,5 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym nie zmieniła się i wyniosła 316,25 euro/t (1495 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 45,7 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła 0,23 proc. (323,00 euro/t - 1527 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena nie zmieniła się (316,25 euro/t - 1495 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8