Szacowany wysoki obszar zasiewów we Francji i jednocześnie dobre warunki dla upraw zbożowych, zarówno jeśli chodzi o zasiewy, jak i o rozwój ozimin mogą oznaczać kolejne wysokie zbiory pszenicy po rekordzie odnotowanym w 2016 roku.

Areał pszenicy ozimej w tym kraju jest obecnie szacowany na 5,2 mln ha. Jest to o 1,1 proc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną powierzchnią upraw tego gatunku. Spodziewany areał pszenicy miękkiej jest o 4,5 proc. większy od średniej z ostatnich pięciu lat i będzie jednocześnie najwyższy od 1936 roku.

Francuskie Ministerstwo Rolnictwa podwyższyło od ostatniej prognozy z grudnia nieznacznie areał jęczmienia do 1,36 mln ha. Oznacza to powierzchnię upraw o 4,1 proc. większą w porównaniu z 2015 rokiem i o 18,5 proc. wyższą niż średnia pięcioletnia.

Podwyższono także prognozę zapasów końcowych pszenicy miękkiej do 6 mln t. Korekta ta została wykonana głównie ze względu na obniżenie prognozowanego eksportu pszenicy poza UE – z poprzednich 11,3 mln t do 11 mln t. Według obliczeń agencji Reutera, francuski eksport pszenicy poza ugrupowanie do połowy lutego br. wyniósł 6,4 mln t.

FranceAgriMer skorygował w dół prognozowane zapasy końcowe jęczmienia – z 2,1 mln t do 1,75 mln t ze względu na spodziewany większy wywóz poza UE. Niewielkiej korekty dokonano także w przypadku zapasów kukurydzy na koniec sezonu – z 2,9 mln t do 2,7 mln t.