W województwie Kujawsko-Pomorskim i  dużej część Wielkopolski plony są na poziomie 5 t/ha, lub nieco mniejszym, a są to regiony o największej powierzchni uprawy kukurydzy.

Suszą zostało dotknięte zachodnia część województwa Łódzkiego i północno-zachodnia część województwa Mazowieckiego. W pozostałych regionach plony są normalne, a nawet przekraczają 10 t/ha suchego ziarna. Jakość ziarna jest również zróżnicowana, w regionach dotkniętych suszą jakość jest niższa niż w pozostałych regionach.

Ceny kukurydzy suchej są wręcz fatalne dla producentów. Tak niskiego ich poziomu nie notowano od kilku lat. Ceny skupu są poniżej kosztów produkcji bez  względu na wysokość plonu, a to rzadko spotykany przypadek- powiedział Tadeusz Szymańczak- rzecznik prasowy PZPRZ.