Zbiory zbóż w 2016 r. wyniosły 7,5 mln ton, czyli o 13,4 proc. mniej niż w 2015 r.

W przypadku innych gatunków roślin uprawnych zbiory w 2016 r. były wyższe. Buraków cukrowych zebrano 4,3 mln ton, czyli o 1 mln ton, albo 30,3 proc. więcej niż w 2015 r.

Zbiory  warzyw wyniosły około 1,9 mln łącznie z 119 900 ton warzyw spod osłon , czyli o 12,6 proc. więcej niż w 2015 r.

Zbiory ziemniaków wyniosły 6,0 mln ton, co odpowiadało ilości zebranej rok wcześniej.